Контакт/Информация по Закона за елекронната търговия/Връзка с нас

Собственик на медия / Издател

COLOP Stempelerzeugung Skopek Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Dr.-Arming-Straße 5
A-4600 Wels
++43(0)7242/66 1 04
[javascript protected email address]

Предмет на дейност:
Производство и разпространение на печати и решения за маркиране, както и продукти, свързани с печати, включително разработване на софтуер.

Компетентен съд: Търговски съд Велс
Търговски регистър: FN 25 588 f
UID: ATU25075502
Търговска камара Австрия
Прилагане на търговско законодателство: Австрийски търговски закон

Managing Director, CEO & Managing Director, CSO

Ing. Christoph Skopek PMBA

Mag. Franz Ratzenberger

Маркетинг

Mag. Franz Ratzenberger
Mag. Gerald Binder

Редакционен персонал

Mag. Gerald Binder

Уеб дизайн и разработка