Продуктово сравнение

e-mark vs. e-mark create

Продуктово сравнение

Два продукта, които изглеждат сходни, но са доста различни в обхвата си на приложение. Ето сравнение на характеристиките на e-mark + и e-mark create.

e-mark € 299 без ДДС

e-mark create € 208,25 без ДДС

Основни функции  
Многоцветен печат в 600 dpi Yes Yes
Персонализиране на отпечатъци Yes Yes
Налични шаблони в App и на уебсайта Yes Yes
Светлинна лента за състояние на устройството Yes Yes
Оптичен сензор за отпечатъци с най-добро качество Yes Yes
Режим на непрекъснато маркиране Yes Yes
Многоредови отпечатъци Yes Yes
e-mark create App за Android и iOS Yes Yes
e-mark create софтуер за Windows Yes Yes
Налични аксесоари Yes Yes
e-mark App за Android и iOS Yes no
e-mark софтуер за Windows Yes no
3 допълнителни места за съхранение на отпечатъци в e-mark Yes no
USB кабел за прехвърляне на данни от компютър към e-mark Yes no
QR и баркод генератор Yes no
Автоматична функция за дата и час Yes no
Функция за автоматична номерация Yes no
Сериен печат на CSV файлове Yes no
Допълнителни аксесоари само за e-mark Yes no
Идеален за
  • Организация на офиса
  • Етикетиране
  • Брандиране и маркетинг
  • Логистиката
  • Крафт и ръчна изработка
  • Декориране
  • Домашна организация
  • Начин на живот Livestyle

Вземете Вашият e-mark сега