e-mark

Нова ера за печатите и мобилното принтиране

Какво е e-mark?

Е-mark е електронно мобилно маркиращо устройство за създаване и промяна на Вашите отпечатъци чрез използване на Приложение от мобилно устройство или компютър и да ги отпечатва само с едно леко движение.

Как работи?

  • Свържете Вашето мобилно устройство (смартфон, таблет или лаптоп) с e-mark чрез Wifi или съответното чрез USB на Вашия компютър
  • Създайте свой отпечатък или използвайте произволен от шаблоните
  • Изпратете отпечатъка до e-mark
  • … и плъзнете устройството

Изглежда лесно? - Лесно е!

СВЪРЖЕТЕ Вашето мобилно устройство с e-mark
СЪЗДАЙТЕ Ваш собствен отпечатък или използвайте произволен от съществуващите шаблони
ИЗПРАТЕТЕ Вашите отпечатъци до e-mark
…И ПЛЪЗНЕТЕ Това е всичко!

Купи твоя e-mark