Jak mohu udělat 2- nebo 3-řádkové otisky?

Creating a 2- or 3-line in the app

Vytvoření 2- nebo 3-řádkového otisku v aplikaci
Chcete-li vytvořit nový dvouřádkový nebo třířádkový otisk od začátku, vyberte možnost „vytvořit nový“ a zobrazí se okno pro výběr počtu řádků (1 - 3) a délky (max. 150 mm) vašeho potisku. Maximální velikost otisků je 150 x 14 mm, což je rozděleno podle počtu vybraných řádků. Proto 2-řádkový otisk může mít max. délka 75 mm a třířádkový otisk 50 mm.
 
 
Můžete také vybrat jednu z předinstalovaných 3řádkových šablon v aplikaci a upravit ji.