Jak mohu použít číslování?

Vytvoření otisku s číslováním v aplikaci

Vytvoření otisku s číslováním v aplikaci
Chcete-li vytvořit číslovací otisk, vyberte „vytvořit nový“ a do otisku přidejte číslovací prvek. Alternativně můžete vybrat jednu z předinstalovaných číslovacích šablon a kliknout na prvek číslování.
 

Můžete zvolit následující nastavení číslování:

- Počáteční bod / první číslo
- Kroky k počítání nahoru
- Číslice vašeho čísla (00123 bude 5 číslic)
- Konečný bod vašeho číslování
- Změna po otiskech „x“ (otisk / číslo lze několikrát opakovat, než se počítá směrem nahoru)
- Definujte předponu nebo příponu vašeho čísla

Tisk po sobě jdoucích číslovacích otisků:

Pro použití funkce automatického číslování musí být e-mark vždy připojen k aplikaci!
1. Odešlete číslovací otisk na e-mark
2. Vytiskněte jej (pípnutí značí konec potisku!)
3. Počkejte, až bude odesláno další číslo (na obrazovce aplikace se zobrazí číslo, které se mění, okamžitě se odešle) - po dokončení přenosu se ozve e-mark
4. Vytiskněte ji
... opakujte kroky 3 a 4, dokud chcete pokračovat
Mějte prosím na paměti, že otisk, který zahrnuje automatické číslování, nelze trvale uložit na e-mark a nelze jej použít v tiskové frontě společně s dalšími otisky!

Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)