Jak przygotować e-marka do użytku?

Gdy chcesz uruchomić e-marka po raz pierwszy, podążaj za wskazówkami zawartymi w Instrukcji Pierwszego Uruchomienia znajdującej w każdym opakowaniu e-marka. Istnieje też możliwość pobrania jej tutaj.
 
 
Po złożeniu e-marka zgodnie z instrukcją, możesz pobrać aplikację na Android bądź iOS w sklepie Google Play, AppStore oraz Huawei App Gallery (getemarkcreateapp.colop.com). Proszę postępować zgodnie z poradnikiem zawierającym pierwszą konfigurację połączenia z e-markiem przez WiFi (urządzenia mobilne) lub USB (komputery osobiste). Przy pierwszym uruchomieniu nawiąż połączenie WiFi przez aplikację, nie ustawienia WiFi urządzenia!
 
Uwaga: W systemach Android, transfer danych musi być wyłączony by połączenie z e-markiem było możliwe do nawiązania!
 
 
 

Gdzie znajdę nazwę SSID i hasło mojego e-marka?

Informacje dostępowe e-marka (SSID i hasło) są wydrukowane na Instrukcji Pierwszego Uruchomienia. Dodatkowo, na e-marku zapisany jest wydruk zawierający SSID oraz hasło. Po uruchomieniu e-marka i pierwszym odbiciu, zobaczysz te informacje.
 
 

Czy muszę naładować e-marka przed uruchomieniem?

Bateria e-marka przy pierwszym uruchomieniu jest naładowana na poziomie 20% - 30% (uwzględniając fakt, że styki baterii są zakryte zaczepem do wyciągania baterii). Powinno być możliwe uruchomienie urządzenia i wykonanie kilku wydruków. Podczas pierwszej aktywacji może być wymagane ładowanie. Jednak, e-mark może być także używany w czasie ładowania. W przypadku gdy nie możesz włączyć e-marka, podłącz go do sieci i kontynuuj aktywację.
 
Downloads: 

Średnia ocena: 1 (2 głosów)