JAK MAM PRZYGOTOWAĆ E-MARKA DO UŻYTKU?

Gdy chcesz uruchomić E-marka po raz pierwszy, podążaj za instrukcjami zawartymi w Instrukcji Pierwszego Uruchomienia zawartej w każdym opakowaniu E-marka. Istniej też możliwość pobrania jej tutaj.
 
 
Po złożeniu E-marka zgodnie z instrukcją, możesz pobrać aplikację na Android bądź iOS w sklepie Play lub AppStore. Proszę postępować zgodnie z poradnikiem zawierającym pierwszą konfigurację połączenia z E-markiem przez WiFi (urządzenia mobilne) lub USB (komputery osobiste). Przy pierwszym uruchomieniu nawiąż połączenie WiFi przez aplikację, nie ustawienia WiFi urządzenia!
 
Uwaga: W systemach Android, transfer danych musi być wyłączony by połączenie z E-markiem było możliwe do nawiązania
 
 
 

GDZIE ZNAJDĘ NAZWĘ SSID I HASŁO MOJEGO E-MARKA?

Informacje dostępowe E-marka (SSID i hasło) są wydrukowane na Instrukcji Pierwszego Uruchomienia. Dodatkowo, na E-marku zapisany jest wydruk zawierający SSID oraz hasło. Po uruchomieniu E-marka i pierwszym odbiciu, zobaczysz te informacje.
 
 

CZY MUSZĘ NAŁADOWAĆ E-MARKA PRZED URUCHOMIENIEM?

Bateria E-marka jest naładowana na poziomie od 20% do 30% gdy uruchomiony po raz pierwszy (uwzględniając fakt, że styki baterii są zakryte zaczepem do wyciągania baterii). Powinno być możliwe uruchomienie go i wykonanie kilku wydruków. Podczas pierwszej aktywacji może być wymagane ładowanie. Jednak, E-mark może być także używany w czasie ładowania. W przypadku gdy nie możesz włączyć E-marka, podłącz go do sieci i kontynuuj aktywację.
 
Downloads: 

Average rating: 3.42 (12 Votes)