ZGUBIŁEM INSTRUKCJĘ PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I NIE PAMIĘTAM NAZWY SSID ORAZ HASŁA DO E-MARKA. GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ TE INFORMACJE?

W przypadku gdy nie pamiętasz swojej nazwy SSID i hasła oraz nie jesteś w stanie znaleźć swojej instrukcji pierwszego uruchomienia, musisz wykonać reset urządzenia. By to zrobić, E-mark musi być włączony. Otwórz pokrywę E-marka. U góry po prawej stronie obok baterii znajduje się mały otwór. Użyj spinacza do papieru lub podobnego cienkiego przedmiotu w celu naciśnięcia przycisku w środku otworu przez kilka sekund. E-mark zostanie uruchomiony ponownie i przywrócony do jego stanu początkowego. Następnie zrób wydruk na pustej kartce papieru. Na wydruku znajdziesz podstawową nazwę SSID oraz hasło. Pamiętaj, że wcześniej zapisane wydruki zostaną usunięte i potrzeba będzie wysłać je ponownie do urządzenia. Zobacz „Jak wykonać reset” lub pobierz instrukcję dla dokładnej sekwencji kroków.
 
 
 
Downloads:

Average rating: 0 (0 Votes)